اجاره خودرو اتوبوس اسکانیا

اجاره خودرو اتوبوس اسکانیا

هزینه اجاره خودرو :

از امکانات اتوبوس های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در اجاره اتوبوس vip اسکانیا صندلی به صورتی تکی همراه با پذیرایی (25 نفره) میباشد با امکانات (سیستم صوت و تصویری، آب سرد کن ، قهوه جوش)
در اجاره اتوبوس vip اسکانیا درجه 1 همراه با پذیرایی (25 نفره) میباشد با امکانات (سیستم صوت و تصویری، آب سرد کن ، قهوه جوش)
در اجاره اتوبوس ولوو درجه 1کولردار با پذیرایی (42 نفره) میباشد با امکانات (سیستم صوت و تصویری، آب سرد کن ، قهوه جوش)
اجاره اتوبوس B7 ولوو
اجاره اتوبوس اسکانیا شهری کولردار 44نفرهمبله